Pear Foam Wash - Voimakkaasti vaahtoava emäksinen esipesuaine

Normaalihinta €9.999,99

Sisältää veron. Toimituskulut lasketaan kassalla.

Emäksinen vesiohenteinen esipesuaine. Suunniteltu erityisesti vaahdotinkäyttöön.

• Voimakkaasti vaahtoava
• Poistaa liikennekalvon ja maantielian
• pH noin 11
• Suunniteltu vaahdotinkäyttöön

Ärsyttää ihoa. (H315)
Vaurioittaa vakavasti silmiä. (H318)
Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. (P101).
Säilytä lasten ulottumattomissa. (P102).
Pese kädet/paljaan ihon huolellisesti käsittelyn jälkeen. (P264).
Käytä silmiensuojainta. (P280).
Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin. (P310).
JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin
ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
(P305+P351+P338).

H302 - Haitallista nieltynä.
H312 - Haitallista joutuessaan iholle.
H314 - Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
H315 - Ärsyttää ihoa.
H318 - Vaurioittaa vakavasti silmiä.
H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H332 - Haitallista hengitettynä.
H335 - Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
H412 - Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.