Ironman Neutral - Yhdistelmätuote vanteille ja maalipinnoille jarrupölyn sekä metallihiukkasten poistoon.

Normaalihinta €14,00

Sisältää veron. Toimituskulut lasketaan kassalla.

Suunniteltu käytettäväksi vanteilla, joissa on paljon jarrupölyä, ja ulkoisesti ajoneuvoihin, joissa hiukkasia/nastapölyä ja pinttynyttä likaa. Antaa kauniin kiillon ja suojaa myös vanteita korroosiolta. Sileät kevytmetallivanteet talvikauden jälkeen ovat myös ongelmattomia. Edes ajoneuvojen maalipinta ei himmene tai vaurioidu. Muuttuu purppuraksi reagoidessaan rautaoksidiin.

- Ei sisällä happoa.
- Antaa upean kiillon.
- pH neutraali.

Haitallista nieltynä. (H302)
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. (H317)
Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. (P101).
Säilytä lasten ulottumattomissa. (P102).
Pese kädet/paljaan ihon huolellisesti käsittelyn jälkeen. (P264).
Käytä suojakäsineitä/silmiensuojainta. (P280).
Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin. (P333+P313).
Hävitä sisältö/pakkaus vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen. (P501).

H226 - Syttyvä neste ja höyry.
H290 - Voi syövyttää metalleja.
H301 - Myrkyllistä nieltynä.
H304 - Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.
H312 - Haitallista joutuessaan iholle.
H315 - Ärsyttää ihoa.
H317 - Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H400 - Erittäin myrkyllistä vesieliöille.
H410 - Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.