Train Wash Phosphor - Hapan puhdistusaine jarrupölyn poistoon

Normaalihinta €850,00

Sisältää veron. Toimituskulut lasketaan kassalla.

Matalan pH: n puhdistusaine junavaunuille, vetureille, raitiovaunuille ja metrojunille. Train Wash Phosphor on vesipohjainen puhdistusaine, joka irrottaa tehokkaasti jarrupölyn ja lian (rautaoksidi). Voidaan käyttää myös kuljetusastioissa. Tämä tuote perustuu fosforihappoon.

- Train Wash Phosphor on hapan vesipohjainen puhdistusaine, joka irroittaa tehokkaasti
jarrupölyä.
- Train Wash Phosphor on tiivistemäinen ja taloudellinen käyttää.

Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. (H314)
Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. (P101).
Säilytä lasten ulottumattomissa. (P102).
Älä hengitä sumua/höyryä/savua/suihketta. (P260).
JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo iho vedellä [tai suihkuta]. (P303+P361+P353).
Varastoi lukitussa tilassa. (P405).
Hävitä sisältö/pakkaus vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen. (P501).

H290 - Voi syövyttää metalleja.
H302 - Haitallista nieltynä.
H314 - Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
H318 - Vaurioittaa vakavasti silmiä.
H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä.