Train Wash Oxal - Hapan puhdistusaine mm. jarrupölyn poistoon

Normaalihinta €80,00

Sisältää veron. Toimituskulut lasketaan kassalla.

Matalan pH: n puhdistusaine junavaunuille, vetureille, raitiovaunuille ja metrojunille. Train Wash Oxal on vesipohjainen puhdistusaine, joka irroittaa tehokkaasti jarrupölyä ja likaa (rautaoksidi). Voidaan käyttää myös kuljetusastioihin, komponentteihin, ruosteeseen jne. Tämä tuote perustuu oksaalihappoon.

- Hapan, vesipohjainen puhdistusaine, joka irroittaa tehokkaasti mm. jarrupölyä.
- Tiivistemäinen ja taloudellinen käyttää.
- Ei vahingoita alumiinia. 

Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. (H314)
Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. (P101).
Säilytä lasten ulottumattomissa. (P102).
Älä hengitä sumua/höyryä/savua/suihketta. (P260).
JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo iho vedellä [tai suihkuta]. (P303+P361+P353).
Varastoi lukitussa tilassa. (P405).
Hävitä sisältö/pakkaus vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen. (P501).

H302 - Haitallista nieltynä.
H312 - Haitallista joutuessaan iholle.
H318 - Vaurioittaa vakavasti silmiä.