Super Wash Yellow - Erittäin vahva emäksinen puhdistus- ja rasvanpoistoaine

Normaalihinta €9.999,99

Sisältää veron. Toimituskulut lasketaan kassalla.

Super Wash Yellow:a käytetään erityisesti ajoneuvojen pesuun sekä teolliseen puhdistukseen kuten esim. Junat, metrot, kuorma-autot, trukit, kontit, traktorit, maatalouskoneet, kaivinkoneet jne. Toimii myös palojälkien puhdistukseen.

Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. (H314)
Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. (P101).
Säilytä lasten ulottumattomissa. (P102).
Älä hengitä sumua/höyryä/savua/suihketta. (P260).
JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetusvälittömästi.

Huuhdo iho vedellä [tai suihkuta]. (P303+P361+P353).
Varastoi lukitussa tilassa. (P405).
Hävitä sisältö/pakkaus vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen. (P501).

H290 - Voi syövyttää metalleja.
H302 - Haitallista nieltynä.
H314 - Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
H318 - Vaurioittaa vakavasti silmiä.
H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H335 - Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.