Stone Wash - Erittäin tehokas mutta hellävarainen käyttövalmis pesuaine useimmille pinnoille ulkona

Normaalihinta €9.999,99

Sisältää veron. Toimituskulut lasketaan kassalla.

Stone Wash:a käytetään tehokkaana pesuaineena erilaisten likaantumisasteiden puhdistamiseen kuten ilmansaasteet, rasva, öljy, virtsa, ja kosteustahrat, levät, jäkälät, jne. Stone Wash toimii hyvin pinnoilla kuten betoni, kipsi, tiili, muuraus, kivilaatat, terassit, aidat, terracotta, hiekkakivi, liuskekivi ja graniitti. Toimii myös maalatuilla pinnoilla (testaa ensin pienelle huomaamattomalle alueelle tuotteen sopivuus). 

Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. (H314)

Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. (H412)

Älä hengitä sumua/höyryä/savua/suihketta. (P260).
Vältettävä päästämistä ympäristöön. (P273).
Käytä silmiensuojainta/suojavaatetusta/suojakäsineitä. (P280).

JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo iho vedellä [tai suihkuta]. (P303+P361+P353).
JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin
ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
(P305+P351+P338).

Hävitä sisältö/pakkaus vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen. (P501).

H314 - Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
H318 - Vaurioittaa vakavasti silmiä.
H400 - Erittäin myrkyllistä vesieliöille.
H410 - Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
EUH031 - Kehittää myrkyllistä kaasua hapon kanssa.