Shine Dressing 500ml - Kiiltoaine muovi- ja kumipinnoille

Normaalihinta €12,00

Sisältää veron. Toimituskulut lasketaan kassalla.

Vesipohjainen kiiltoaine palauttaa kiillon muovi- ja kumipinnoille. Kirkastaa kojelaudat, ovipahvit, muovilistat ja renkaat.

Ärsyttää voimakkaasti silmiä. (H319)
Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. (P101).
Säilytä lasten ulottumattomissa. (P102).
Pese kädet/paljaan ihon huolellisesti käsittelyn jälkeen. (P264).
Käytä silmiensuojainta/suojakäsineitä. (P280).
Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin. (P337+P313).
JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin
ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
(P305+P351+P338).

H302 - Haitallista nieltynä.
H312 - Haitallista joutuessaan iholle.
H315 - Ärsyttää ihoa.
H317 - Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H318 - Vaurioittaa vakavasti silmiä.
H335 - Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
H400 - Erittäin myrkyllistä vesieliöille.
H411 - Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
H412 - Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.