Rust Remover Acid - Ruosteen poistoaine Pyydä tarjous

Normaalihinta €9.999,99

Sisältää veron. Toimituskulut lasketaan kassalla.

Rust Remover Acid poistaa nopeasti ja helposti ruostetta useilta pinnoilta/ esineistä. Pintojen mitä aiotaan puhdistaa Rust Remover Acid:lla on kestettävä syövyttäviä tuotteita. Mikäli tuotetta käytetään akryyli, epoksi, maalatut pinnat testaa ensin huomaamattomalle alueelle. Sekoita ennen käyttöä. Tuote on ideaalinen käytettäväksi betonin kuljetusautoissa / laitteissa poistamaan betonijäämiä. Voidaan käyttää myös kivipintojen syväpuhdistamiseen, kuten myös ruosteen poistoon julkisivuilta sekä seinäpinnoilta. Rust Remover Acid on erittäin tehokas ruosteen poistaja joka poistaa ruostejäämät wc- tiloista, kylpyammeesta, laattalattioilta, epoksilattioilta, jne. Rust Remover Acid poistaa myös kalkkikertymät. Huom! Pintojen on kestettävä syövyttäviä aineita, varmistu puhdistettavan pinnan kestävyydestä.

• Tiivistemäinen, hyvin tehokas ja taloudellinen
• Liuottaa tehokkaasti ruostetta, kalkkia jne.

Ärsyttää ihoa. (H315)
Vaurioittaa vakavasti silmiä. (H318)
Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. (H335)
Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. (P101).
Säilytä lasten ulottumattomissa. (P102).
Käytä silmiensuojainta. (P280).
JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. (P305+P351+P338).
Varastoi lukitussa tilassa. (P405).
Hävitä sisältö/pakkaus vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen. (P501).

H290 - Voi syövyttää metalleja.
H302 - Haitallista nieltynä.
H314 - Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
H318 - Vaurioittaa vakavasti silmiä.
H335 - Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
EUH031 - Kehittää myrkyllistä kaasua hapon kanssa.