Paint Stripper Extra - Maalinpoistoaine mineraalipinnoille Pyydä tarjous

Normaalihinta €9.999,99

Sisältää veron. Toimituskulut lasketaan kassalla.

Paint Stripper Extra:a käytetään vanhan maalin poistamiseen useimmilta pinnoilta kuten laasti, kipsi, tiili, betoni, laatat, puu ja metalli. Poistaa sekä akryyli- että öljymaalit.

• Erittäin tehokas monikerroksiseen vanhaan maaliin
• Mieto tuoksu
• Geeli, joka estää nopean kuivumisen
• Helppo pestä pois
• Taloudellinen käyttää

Haitallista nieltynä. (H302)
Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. (H314)
Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. (P101).
Säilytä lasten ulottumattomissa. (P102).
Älä hengitä savua/höyryä. (P260).
JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus
välittömästi. Huuhdo iho vedellä [tai suihkuta]. (P303+P361+P353).
Varastointi Varastoi lukitussa tilassa. (P405).
Hävitä sisältö/pakkaus vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen. (P501).

H290 - Voi syövyttää metalleja.
H302 - Haitallista nieltynä.
H304 - Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.
H314 - Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H332 - Haitallista hengitettynä.