Paint Remover Green - Maalinpoistoaine mineraalipinnoille

Sisältää veron. Toimituskulut lasketaan kassalla.
Kirjaudu sisään ostaaksesi

Paint Remover Green:a käytetään vanhojen maalien poistamiseen mineraalipinnoilta kuten laasti, kipsi, tiili ja betoni sekä puu pinnoilta. Sopii erityisesti muovimaalille, akryyli- ja lateksimaalille.

• Erittäin tehokas monikerroksiseen vanhaan maaliin
• Mieto tuoksu
• Geeli joka estää nopean kuivumisen
• Värjätty minkä ansiosta levityspinta on helppo nähdä
• Yhdistyy alla olevan maalin kanssa ja “nostaa” sen pois
• Helppo pestä pois
• Taloudellinen käyttää

Haitallista nieltynä. (H302)
Ärsyttää voimakkaasti silmiä. (H319)
Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. (H412)
Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. (P101).
Säilytä lasten ulottumattomissa. (P102).
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. (P270).
Vältettävä päästämistä ympäristöön. (P273).
JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin
ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
(P305+P351+P338).
Hävitä sisältö/pakkaus vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen. (P501).

H226 - Syttyvä neste ja höyry.
H302 - Haitallista nieltynä.
H304 - Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.
H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H332 - Haitallista hengitettynä.
H335 - Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
H336 - Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
H411 - Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
EUH066 - Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.