Paint Remover Brown - Erittäin tehokas maalinpoistoaine mineraali- sekä puupinnoille

Sisältää veron. Toimituskulut lasketaan kassalla.
Kirjaudu sisään ostaaksesi

Paint Remover Brown:a käytetään vanhojen öljymaalien sekä akryylibetonimaalien poistamiseen mineraalipinnoilta, kuten kipsi, tiili, betoni ja puupinnat.

• Erittäin tehokas monikerroksiseen vanhaan öljymaaliin
• Mieto tuoksu
• Tiksotrooppinen aine, joka estää nopean kuivumisen
• Helppo pestä pois
• Taloudellinen käyttää

Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. (H314)
Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. (P101).
Säilytä lasten ulottumattomissa. (P102).Älä hengitä savua/höyryä. (P260).
JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo iho vedellä [tai suihkuta]. (P303+P361+P353).                                Varastoi lukitussa tilassa. (P405).
Hävitä sisältö/pakkaus vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen. (P501).

H290 - Voi syövyttää metalleja.
H302 - Haitallista nieltynä.
H314 - Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.