Korrotech De-rust - Hapan kalkin ja ruosteenpoisto pesuaine

Normaalihinta €9.999,99

Sisältää veron. Toimituskulut lasketaan kassalla.

Matala vaahtoinen hapan puhdistusaine.  Tuote on suunniteltu poistamaan kalkkia ja ruostemuodostumat sekä proteiinikertymät koneista ja laitteista esim. kalankäsittelyn jälkeen, lypsykoneet, putkistolinjat, varasto- ja kuljetustankit, vedenlämmittimet, lämmönvaihtimet jne. Erinomainen myös ruosteen poistamiseen laivoista  jne.

Haitallista nieltynä. (H302)

Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. (H314)

Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. (P101).

Säilytä lasten ulottumattomissa. (P102).

Älä hengitä sumua/höyryä/savua/suihketta. (P260).
JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo iho vedellä [tai suihkuta]. (P303+P361+P353).

Varastoi lukitussa tilassa. (P405).
Hävitä sisältö/pakkaus vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen. (P501).

H290 - Voi syövyttää metalleja.
H302 - Haitallista nieltynä.
H314 - Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
H318 - Vaurioittaa vakavasti silmiä.
H335 - Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.