Kermit - Yhdistelmätuote levää ja muuta kasvustoa vastaan.

Sisältää veron. Toimituskulut lasketaan kassalla.
Kirjaudu sisään ostaaksesi

Kermitiä käytetään yhdistettynä puhdistusaineena, joka antaa suojan levää ja muuta kasvustoa vastaan useimmilla pinnoilla kuten katot, julkisivut, aidat, seinät, markiisit, terassipöydät jne.

- Turvallinen useimmille rakennusmateriaaleille.
- Mieto haju

Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. (H314)
Erittäin myrkyllistä vesieliöille. (H400)
Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. (H411)
Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. (P101).
Säilytä lasten ulottumattomissa. (P102).
Älä hengitä sumua/höyryä/savua/suihketta. (P260).
JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus
välittömästi. Huuhdo iho vedellä [tai suihkuta]. (P303+P361+P353).
Varastoi lukitussa tilassa. (P405).
Hävitä sisältö/pakkaus vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen. (P501).

H302 - Haitallista nieltynä.
H314 - Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
H318 - Vaurioittaa vakavasti silmiä.
H400 - Erittäin myrkyllistä vesieliöille.
H410 - Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.