Interior Coating - Graffitisuoja-aine sisätiloihin

Sisältää veron. Toimituskulut lasketaan kassalla.
Kirjaudu sisään ostaaksesi

Interior Coating on korkean teknologian pysyvä 1-komponenttinen graffitisuoja muoville, värilliselle lasikuitupinnalle ja laminaatille. tuotteella on erinomaiset kemialliset kestävyysominaisuudet ja suuri naarmujen sekä kulutuksenkestävyys. Interior Coating täyttää DB AG: n (Deutsche Bahn AG) vaatimukset pysyvälle graffitien suojaamiselle, mikä tekee siitä luonnollisen valinnan suojata esim. junien, metro-, raitiovaunu- ja linja-autojen sisäpinnat. Muste ja spray töhryt poistetaan helposti toistuvasti vahingoittamatta pintaa.

• Pysyvä graffitien suojaus
• Kiiltävä suojapinnoite
• Helppo levittää
• Levitetään vain yksi kerros
• Pitkäikäinen pinnoite
• Palamaton

Ärsyttää ihoa. (H315)
Ärsyttää voimakkaasti silmiä. (H319)
Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. (P101).
Säilytä lasten ulottumattomissa. (P102).
Pese kädet/paljaan ihon huolellisesti käsittelyn jälkeen. (P264).
Käytä silmiensuojainta/suojakäsineitä. (P280).
Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin. (P337+P313).
JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin
ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
(P305+P351+P338).

H226 - Syttyvä neste ja höyry.
H302 - Haitallista nieltynä.
H314 - Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
H412 - Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.