Ink Remover Shadow Gel - Tehokas tiksotrooppinen musteen / tussien sekä varjonpoistoaine Pyydä tarjous

Normaalihinta €9.999,99

Sisältää veron. Toimituskulut lasketaan kassalla.

Ink Remover Shadow Gel:ä käytetään poistamaan vaikeasti puhdistettavia tusseja ja aniliinia laminaatilta, kovaksi maalatuilta pinnoilta, galvanoiduista kaapeista jne. 

-Tehokas ja nopea vaikutteinen tusseille ja aniliinille

-Poistaa "varjot"

-Säästää aikaa puhdistuksessa

-Tiksotrooppinen valumisen välttämiseksi

-Taloudellinen käyttää

Haitallista nieltynä tai hengitettynä. (H302 + H332)
Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. (H314)
Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. (P101).
Säilytä lasten ulottumattomissa. (P102).
Älä hengitä sumua/höyryä/savua/suihketta. (P260).
JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo iho vedellä [tai suihkuta]. (P303+P361+P353).
Varastoi lukitussa tilassa. (P405).
Hävitä sisältö/pakkaus vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen. (P501).

H290 - Voi syövyttää metalleja.
H302 - Haitallista nieltynä.
H312 - Haitallista joutuessaan iholle.
H314 - Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
H315 - Ärsyttää ihoa.
H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H332 - Haitallista hengitettynä.