Ink Remover Shadow - Tehokas musteen / tussien sekä varjonpoistoaine neste

Sisältää veron. Toimituskulut lasketaan kassalla.
Kirjaudu sisään ostaaksesi

Ink Remover Shadow:ta käytetään vaikeasti poistettavien tussien ja aniliinitöhryjen poistoon laminaatilta, kovilta maalatuilta pinnoilta, galvanoiduista kaapeista jne. Voidaan käyttää myös huokoisilla pinnoilla. Huom! kun tuotetta käytetään maalatuilla pinnoilla varjojen poistoon, on oltava nopea ettei tuote irroita perusmaalia sekä poiston jälkeen on pinta neutralisoitava esim. GR21 Flytande:lla ettei poistettu kohta jää vaaleammaksi.

Haitallista nieltynä tai hengitettynä. (H302 + H332)

Ärsyttää ihoa. (H315)
Ärsyttää voimakkaasti silmiä. (H319)
Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. (P101).

Säilytä lasten ulottumattomissa. (P102).

Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. (P271).

Käytä silmiensuojainta/suojakäsineitä. (P280).

JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin
ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
(P305+P351+P338).
Hävitä sisältö/pakkaus vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen. (P501).