Graffiti Remover Shadow Hypo - Emäksinen varjonpoistoneste vaikeiden varjojen poistamiseen Pyydä tarjous

Normaalihinta €9.999,99

Sisältää veron. Toimituskulut lasketaan kassalla.

GR Hypoa käytetään valkaisemaan ja poistamaan vaikeita graffitivarjoja imukykyisiltä kivipinnoilta, bussien ja junien lattioilta, laminaatti- ja lasikuituseiniltä. HUOM! Tuotetta ei tule käyttää alumiini-, galvanoituun-, sinkki-, tai kuparipinnoille.

-Tehokas

-Avaa materiaalin ja valkaisee jäljellä olevan varjon

Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. (H314)
Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. (P101).
Säilytä lasten ulottumattomissa. (P102).
Älä hengitä sumua/höyryä/savua/suihketta. (P260).
JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus
välittömästi. Huuhdo iho vedellä [tai suihkuta]. (P303+P361+P353).
Varastoi lukitussa tilassa. (P405).
Hävitä sisältö/pakkaus vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen. (P501).

H290 - Voi syövyttää metalleja.
H314 - Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
H318 - Vaurioittaa vakavasti silmiä.
H400 - Erittäin myrkyllistä vesieliöille.
EUH031 - Kehittää myrkyllistä kaasua hapon kanssa.