Graffiti Remover Shadow - Tehokas tiksotrooppinen varjonpoistoaine huokoisille pinnoille jota voidaan myös käyttää töhrynpoistoaineena

Sisältää veron. Toimituskulut lasketaan kassalla.
Kirjaudu sisään ostaaksesi

GR Shadow:ta käytetään poistamaan graffiteja sekä graffiteista jääneitä pahoja varjoja huokoisilta pinnoilta kuten tiili, betoni, käsitelty marmori, liuskekivi jne. Lisäksi toimii hyvin laminaatilla, lasikuidulla sekä myös maalatuilla pinnoilla (varmista ensin pienelle alueelle että maali kestää tuotetta). Varoitus! ei saa käyttää alumiinille. 

Haitallista nieltynä. (H302)

Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. (H314)
Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. (P101).

Säilytä lasten ulottumattomissa. (P102).

Älä hengitä sumua/höyryä/savua/suihketta. (P260).
JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus
välittömästi. Huuhdo iho vedellä [tai suihkuta]. (P303+P361+P353).

Varastointi Varastoi lukitussa tilassa. (P405).
Hävitä sisältö/pakkaus vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen. (P501).