Graffiti Remover Kilroy - Tehokas happopohjainen töhryn sekä varjonpoistoaine neste huokoisille pinnoille

Normaalihinta €9.999,99

Sisältää veron. Toimituskulut lasketaan kassalla.

Tämä tuote pystyy sellaisiin varjoihin jotka ovat palaneet kiinni tai syöpyneet niin pahasti etteivät tavalliset varjonpoistoaineet enää tehoa. GR Kilroy tehoaa myös tectyl varjoihin.

Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. (H304)
Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. (H314)
Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. (H335)
Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. (H336)
Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. (H411)

Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. (P101).

Säilytä lasten ulottumattomissa. (P102).

Älä hengitä sumua/höyryä/savua/suihketta. (P260).
JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo iho vedellä [tai suihkuta]. (P303+P361+P353).

Varastoi lukitussa tilassa. (P405).
Hävitä sisältö/pakkaus vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen. (P501).