Graffiti Remover 33 - Töhrynpoistoaine geeli imukykyisille pinnoille

Sisältää veron. Toimituskulut lasketaan kassalla.
Kirjaudu sisään ostaaksesi

GR33 käytetään graffitien poistoon erityisesti huokoisilta pinnoilta kuten esim. Tiili, graniitti, betoni, marmori, terrazzo, liuskekivi jne. Voidaan myös käyttää kovilla ja maalatuilla pinnoilla.

Haitallista nieltynä. (H302)
Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. (H304)
Ärsyttää ihoa. (H315)
Vaurioittaa vakavasti silmiä. (H318)
Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. (H336)
Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. (H412)
Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. (P101).

Säilytä lasten ulottumattomissa. (P102).
Ennaltaehkäisy Käytä silmiensuojainta. (P280).
Pelastustoimenpiteet JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin
ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
(P305+P351+P338).

Varastointi Varastoi lukitussa tilassa. (P405).
Jätteiden käsittely Hävitä sisältö/pakkaus vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen. (P501).