Glass Cleaner Foam - Lasipintojen puhdistusvaahto Pyydä tarjous

Normaalihinta €9.999,99

Sisältää veron. Toimituskulut lasketaan kassalla.

Poistaa nopeasti lian ja rasvatahrat. Puhdistaa kaikki vettä kestävät kovat pinnat, esim. lasit, peilit ja pöydät.

Syttyvä neste ja höyry. (H226)
Ärsyttää voimakkaasti silmiä. (H319)
Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. (P101).
Säilytä lasten ulottumattomissa. (P102).
Käytä silmiensuojainta/suojakäsineitä. (P280).
JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. (P305+P351+P338).
Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä viileässä. (P403+P235).
Hävitä sisältö/pakkaus vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen. (P501).

H225 - Helposti syttyvä neste ja höyry.
H302 - Haitallista nieltynä.
H312 - Haitallista joutuessaan iholle.
H315 - Ärsyttää ihoa.
H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H332 - Haitallista hengitettynä.
H336 - Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.