Floor Coating High Gloss - Pitkäikäinen suoja-aine lattialle ja seinille korkea kiiltoaste Pyydä tarjous

Normaalihinta €9.999,99

Sisältää veron. Toimituskulut lasketaan kassalla.

Huipputekninen pinnoite linoleumi-, muovi- ja kumilattioille. Tuotteella on erinomaiset kemialliset kestävyysominaisuudet, joilla on suuri naarmuuntumis- ja kulutuskestävyys, mutta myös pysyvä joustavuus. Uusintakäsittely on mahdollista tehdä milloin tahansa ilman aiemman käsittelykerroksen poistamista. Uuden tekniikan ansiosta muste, tussi sekä graffitit voidaan helposti poistaa toistuvasti ilman vaikutusta pinnan ominaisuuksiin. Tuotetta on saatavana eri kiiltoasteilla: korkea, keskitaso ja matala.

• Palauttaa kuluneiden lattioiden pintakäsittelyn ja tekee pinnasta erittäin
helpon puhdistaa.
• Alusta saa antigraffitiominaisuuden.
• Antaa kestävän ja kiiltävän suojan.
• Helppo levittää alustalle.
• Tarvitaan vain yksi kerros.
• Tuote antaa pitkäaikaisen suojan.
• Helppo korjata vaurioiden sattuessa.

Ärsyttää ihoa. (H315)
Ärsyttää voimakkaasti silmiä. (H319)
Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. (P101).
Säilytä lasten ulottumattomissa. (P102).
Pese kädet/paljaan ihon huolellisesti käsittelyn jälkeen. (P264).
Käytä silmiensuojainta/suojakäsineitä. (P280).
Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin. (P337+P313).
JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin
ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
(P305+P351+P338).

H226 - Syttyvä neste ja höyry.
H302 - Haitallista nieltynä.
H314 - Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
H412 - Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.