Eco Wash Premium - Ympäristösertifioitu emäksinen super pesuainetiiviste

Normaalihinta €9.999,99

Sisältää veron. Toimituskulut lasketaan kassalla.

Eco Wash Premiumia käytetään junien, metrojen, kuorma-autojen, trukkien, koneiden, konttien, traktoreiden, maatalouskoneiden, kaivinkoneiden sekä tienrakennuskoneiden jne. puhdistukseen. Se on ihanteellinen myös tulipalon jälkeiseen puhdistukseen, koska se poistaa nokea erinomaisesti.

Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. (H314)

Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. (P101). Älä hengitä sumua/höyryä/savua/suihketta. (P260).Käytä suojavaatetusta/suojakäsineitä/silmiensuojainta. (P280).Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin. (P310).JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetusvälittömästi. Huuhdo/suihkuta iho vedellä. (P303+P361+P353).JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutinajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.(P305+P351+P338).

H290 - Voi syövyttää metalleja.
H302 - Haitallista nieltynä.
H314 - Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
H318 - Vaurioittaa vakavasti silmiä.