Degreaser Wet - Maaöljypohjainen kylmä rasvanpoistaja kuiville ja märille pinnoille

Normaalihinta €9.999,99

Sisältää veron. Toimituskulut lasketaan kassalla.

Degreaser Wet on erittäin tehokas kylmä rasvanpoistaja kaikille ajoneuvotyypeille. Se liuottaa öljyä, tervaa, asfalttia, maantiesuolaa ja muuta likaa nopeasti ja hellävaraisesti.

Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. (H304)
Vaurioittaa vakavasti silmiä. (H318)

Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. (P101).

Säilytä lasten ulottumattomissa. (P102).
Käytä silmiensuojainta. (P280).
JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.(P305+P351+P338).

Varastointi Varastoi lukitussa tilassa. (P405).
Hävitä sisältö/pakkaus vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen. (P501).

H225 - Helposti syttyvä neste ja höyry.
H304 - Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.
H318 - Vaurioittaa vakavasti silmiä.
H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H336 - Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.