Ceramic Spray - Keraaminen pinnoite joka käy matta- sekä kiiltäville pinnoille

Normaalihinta €36,00

Sisältää veron. Toimituskulut lasketaan kassalla.

Kiiltoa lisäävä keraaminen spray. Tuotetta voidaan käyttää maalipinnoille, muoville, kumille, kalvoille, tarroille jne.

- Antaa likaa ja vettä hylkivän pinnan jopa 1 vuodeksi.
- Uudistaa kiiltoa ja väriä maalipinnassa, muovissa jne.
- Vesipohjainen keraaminen "kiillotusaine".
- Ei lisää mattapinnalla kiiltoa.

Vaurioittaa vakavasti silmiä. (H318)
Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. (P101).
Säilytä lasten ulottumattomissa. (P102).
Käytä silmiensuojainta. (P280).
Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin. (P310).
JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin
ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
(P305+P351+P338).

H225 - Helposti syttyvä neste ja höyry.
H315 - Ärsyttää ihoa.
H318 - Vaurioittaa vakavasti silmiä.
H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H336 - Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
H400 - Erittäin myrkyllistä vesieliöille.
H412 - Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.