Ceramic Plastic Coat - Keraaminen pinnoite muovipinnoille Pyydä tarjous

Normaalihinta €9.999,99

Sisältää veron. Toimituskulut lasketaan kassalla.

Suojaa ja palauttaa muovin värin/kiillon. Suojakerros tekee likaa hylkivän pinnan.

• Pitkäikäinen suojaus
• Kiiltoa lisäävä vaikutus
• Hydrofobinen vaikutus

Helposti syttyvä neste ja höyry. (H225)
Ärsyttää voimakkaasti silmiä. (H319)
Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. (H336)
Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. (P101).
Säilytä lasten ulottumattomissa. (P102).
Käytä silmiensuojainta. (P280).
JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. (P305+P351+P338).
Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä viileässä. (P403+P235).
Hävitä sisältö/pakkaus vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen. (P501).

H225 - Helposti syttyvä neste ja höyry.
H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H336 - Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.