Ceramic Onecoat - Keraaminen suojapinnoite ajoneuvoille Pyydä tarjous

Normaalihinta €9.999,99

Sisältää veron. Toimituskulut lasketaan kassalla.

Suojaa auton lakkapintaa ja säilyttää sen kiillon. Suojakerros tekee likaa hylkivän pinnan. Antaa suojan jopa 2-3 vuodeksi

• Suojaus
• Kiiltoa lisäävä vaikutus
• Hydrofobinen vaikutus

Helposti syttyvä neste ja höyry. (H225)
Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. (H304)
Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. (H314)
Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. (P101).
Säilytä lasten ulottumattomissa. (P102).
Älä hengitä sumua/höyryä/savua/suihketta. (P260).
JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo iho vedellä [tai suihkuta]. (P303+P361+P353).
Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä viileässä. (P403+P235).
Hävitä sisältö/pakkaus vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen. (P501).

H225 - Helposti syttyvä neste ja höyry.
H226 - Syttyvä neste ja höyry.
H302 - Haitallista nieltynä.
H304 - Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.
H312 - Haitallista joutuessaan iholle.
H314 - Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
H315 - Ärsyttää ihoa.
H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H332 - Haitallista hengitettynä.
H335 - Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
EUH066 - Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.