Car Shampoo Repellant - Pinnoittava shampoo Pyydä tarjous

Normaalihinta €9.999,99

Sisältää veron. Toimituskulut lasketaan kassalla.

Tuote tekee erittäin vettä hylkivän ja todella kiiltävän pinnan. Mitä enemmän peset, sitä paremman tuloksen saat. Sisältää pinnoitetta, ei vaahtoa.

• Ihoa lähellä oleva pH
• Kiiltoa lisäävä vaikutus, sisältää keraamisia ainesosia
• Vettä ja likaa hylkivä pinta

Vaurioittaa vakavasti silmiä. (H318)
Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. (P101).
Säilytä lasten ulottumattomissa. (P102).
Käytä silmiensuojainta. (P280).
Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin. (P310).
JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin
ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
(P305+P351+P338).

H302 - Haitallista nieltynä.
H315 - Ärsyttää ihoa.
H317 - Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H318 - Vaurioittaa vakavasti silmiä.
H400 - Erittäin myrkyllistä vesieliöille.
H411 - Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.