Car Shampoo High Gloss - Premium autoshampoo joka tekee pinnasta kiiltävän

Normaalihinta €14,50

Sisältää veron. Toimituskulut lasketaan kassalla.

Käytetään tavallisena shampoona, tekee vettä hylkivän pinnan. Premium shampoo joka lisää kiiltoa.

• Ihoa lähellä oleva pH
• Kiiltoa lisäävä vaikutus
• Tekee vettä hylkivän pinnan

Vaurioittaa vakavasti silmiä. (H318)
Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. (H412)
Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. (P101).
Säilytä lasten ulottumattomissa. (P102).
Käytä silmiensuojainta. (P280).
Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin. (P310).
JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin
ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
(P305+P351+P338).
Hävitä sisältö/pakkaus vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen. (P501).

H302 - Haitallista nieltynä.
H315 - Ärsyttää ihoa.
H317 - Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H318 - Vaurioittaa vakavasti silmiä.
H400 - Erittäin myrkyllistä vesieliöille.
H411 - Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.