Banana Shield - Käsittelyaine joka viimeistelee pesutuloksen

Normaalihinta €9.999,99

Sisältää veron. Toimituskulut lasketaan kassalla.

Banana Shield on tuote joka on tarkoitettu käytettäväksi sen jälkeen kun auto on pesty, mutta vielä märkä. Tuote kasvattaa kiiltoa ja tekee pinnasta erittäin liukkaan ja vettähylkivän. Banaaninen tuoksu.

  • Kiiltoa lisäävä vaikutus

  • Muodostaa vettä hylkivän pinnan

Syttyvä neste ja höyry. (H226)
Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. (H412)
Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. (P101).
Säilytä lasten ulottumattomissa. (P102).
Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä.
Tupakointi kielletty. (P210).
Tulipalon sattuessa: Käytä palon sammuttamiseen alkoholia kestävä vaahto/hiilihappo/jauhe/vesisumu/hiilidioksidia/kuivaa hiekkaa. (P370+P378).
Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä viileässä. (P403+P235).
Hävitä sisältö/pakkaus vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen. (P501).

H225 - Helposti syttyvä neste ja höyry.
H301 - Myrkyllistä nieltynä.
H302 - Haitallista nieltynä.
H311 - Myrkyllistä joutuessaan iholle.
H314 - Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
H315 - Ärsyttää ihoa.
H317 - Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H318 - Vaurioittaa vakavasti silmiä.
H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H331 - Myrkyllistä hengitettynä.
H335 - Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
H336 - Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
H341 - Epäillään aiheuttavan perimävaurioita.
H350 - Saattaa aiheuttaa syöpää.
H400 - Erittäin myrkyllistä vesieliöille.
H411 - Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.