Anti Foam - Vaahtoamista estävä aine

Normaalihinta €9.999,99

Sisältää veron. Toimituskulut lasketaan kassalla.

Anti Foam on erityisesti kehitetty aine puhdistusaineiden vaahtoamista vastaan. Voidaan käyttää kaikentyyppisissä puhdistuskoneissa. Anti Foam on vaahtoamista estävä tuote, jota voidaan käyttää kaikkien vesipohjaisten tuotteiden kanssa, joissa vaahtoaminen ei ole toivottavaa.

Kaada vaahtoamisenestoaine jätevesisäiliöön ennen kuin imu alkaa. Voidaan käyttää
siivouskoneissa ja lattianpesukoneissa sekä kaikissa sovelluksissa, joissa ei toivottua
vaahtoamista voi tapahtua.

Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. (H317)
Ärsyttää voimakkaasti silmiä. (H319)
Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. (P101).
Säilytä lasten ulottumattomissa. (P102).
Pese kädet/paljaan ihon huolellisesti käsittelyn jälkeen. (P264).
Käytä silmiensuojainta/suojakäsineitä. (P280).
JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin
ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
(P305+P351+P338).
Hävitä sisältö/pakkaus vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen. (P501).

H301 - Myrkyllistä nieltynä.
H311 - Myrkyllistä joutuessaan iholle.
H314 - Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
H317 - Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H318 - Vaurioittaa vakavasti silmiä.
H330 - Tappavaa hengitettynä.
H400 - Erittäin myrkyllistä vesieliöille.
H410 - Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
H412 - Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
EUH071 - Hengityselimiä syövyttävää.