Alkalisk Wash Citrus - Emäksinen rasvanpoisto- ja puhdistusaine

Normaalihinta €9.999,99

Sisältää veron. Toimituskulut lasketaan kassalla.

Alkalisk Wash Citrus:ta voidaan käyttää useimmille pinnoille kuten kaikentyyppiset
julkisivut,
veneet, autot, matkailuautot ja perävaunut, kuorma-autot, koneet, lattiat, seinät, katot jne.
Tämä tuote liuottaa tehokkaasti yleisen lian, noen, levät, öljyn, rasvan, pakokaasuista
tulevan lian, hyönteiset jne.

- Erittäin tehokas ja taloudellinen käyttää.
- Yleispuhdistusaine kaikille pestäville pinnoille.
- Ihanteellinen kuljetus- ja merenkulkualoille, koska tämä tuote voidaan sekoittaa
suolaveteen.
- Ei vahingoita alumiinia.

Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. (H314)
Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. (P101).
Säilytä lasten ulottumattomissa. (P102).
Älä hengitä sumua/höyryä/savua/suihketta. (P260).
JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus
välittömästi. Huuhdo iho vedellä [tai suihkuta]. (P303+P361+P353).
Varastoi lukitussa tilassa. (P405).
Hävitä sisältö/pakkaus vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen. (P501).

H290 - Voi syövyttää metalleja.
H314 - Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
H318 - Vaurioittaa vakavasti silmiä.
H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H335 - Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.