Alkalisk Wash Blue - Yleiskäyttöinen emäksinen puhdistus- ja rasvanpoistoaine kaikille vettä kestäville pinnoille

Normaalihinta €9.999,99

Sisältää veron. Toimituskulut lasketaan kassalla.

Alkalisk Wash Blue:ta voidaan käyttää erilaisilla pinnoilla kuten julkisivut, ajoneuvot, veneet, kuorma-autot, lattiat, muurit, katot, jne. Tuote liuottaa tehokkaasti yleistä likaa, ilmansaasteita, levää, öljyä, rasvaa, nokea, ötököitä jne.

Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. (H314)

Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. (P101).
Säilytä lasten ulottumattomissa. (P102).   

Älä hengitä sumua/höyryä/savua/suihketta. (P260).
JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo iho vedellä [tai suihkuta]. (P303+P361+P353).
Varastoi lukitussa tilassa. (P405).
Hävitä sisältö/pakkaus vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen. (P501).

H290 - Voi syövyttää metalleja.
H314 - Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
H318 - Vaurioittaa vakavasti silmiä.
H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H335 - Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.